Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Stravování


Děti se stravují v jídelně MŠ. Ranní a odpolední svačiny se připravují a vydávají v naší kuchyni. Obědy pro naši MŠ se vaří a dovážejí ze ZŠ Krčín.

Ranní svačina:

 • Sluníčko 08:20 – 08:40
 • Klubíčko 08:20 – 08:45
 • Písnička 08:45 – 09:00

Oběd:

 • Sluníčko 11:30 – 12:00
 • Klubíčko 11:30 – 12:00
 • Písnička 12:00 – 12:30

Odpolední svačina:

 • Sluníčko, Klubíčko 14:00 – 14:15
 • Písnička 14:15 – 14:30

 

Úpozornění !!!

Rodiče, kteří si vyzvedávají děti po obědě, pouštíme do budovy až v 12:00 hod. a ve 12:30 hod.
Děkujeme, že respektujete klid při obědě.

Odhlašování a přihlašování obědů:


Dbejte na včasné přihlašování a odhlašování dětí na obědy
(děti omlouvejte pouze písemně do sešitu v hale, emailem na stravovani@mskrcin.cz nebo SMS zprávou )

První den nepřítomnosti máte možnost si oběd vyzvednout v kuchyni MŠ od 11:00 do 11:15 hod.

Pokud nebude dítě po nepřítomnosti včas nahlášené, může se stát, že oběd nedostane !

Pokud oběd není včas odhlášený, budete jej muset zaplatit!

Dle vyhlášky o stravování 107/2005 je možnost v době 1. dne nepřítomnosti dítěte oběd vyzvednout,
v pokračující nepřítomnosti nutno oběd odhlásit

V případě neodhlášení uhradíte cenu stravného (1 celý den) v plné výši = 58,- Kč

Platby

Příspěvek na provoz MŠ:

 • 400,- úplata (za 1 měsíc)

 • 0,- bezúplatně děti plnící povinné školní vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky

Platby za odebranou stravu:

 • 8,- 1x svačina
 • 8,- 1x svačina (dítě nad 6 let)
 • 16,- oběd
 • 17,- oběd (dítě nad 6 let)
 • 32,- celý den (2x svačina + oběd)
 • 33,- celý den (2x svačina + oběd - dítě nad 6 let)
 • 24,- polodenní (1x svačina + oběd)
 • 25,- polodenní (1x svačina + oběd - dítě nad 6 let)