Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Koncepce školy


Osobnostně orientovaný vzdělávací program

„Za poznáním krůček po krůčku“

  • Cílem naší práce je přirozenou formou vést děti k samostatnosti v sebeobsluze, ke zvídavosti a touze po poznávání nových věcí. Toto poznávání je založeno především na přímých prožitcích a konkrétních činnostech. Předškolní dítě „myslí rukama“.
  • V MŠ se dítě poprvé setkává s kolektivem. Snažíme se mu usnadnit začlenění do kolektivu, při navazování kamarádských vztahů, naučit ho spolupracovat, pomáhat si, ale zároveň tolerovat individualitu osobnosti každého dítěte a jeho potřeb při odloučení od rodiny.

  • Vytváříme prostor pro individuální potřeby každého dítěte, dbáme o to, aby dítě bylo šťastné a spokojené a v MŠ se mu líbilo.

  • Důraz klademe na komunikaci – umět vyjádřit své potřeby, pocity, přání… dítě x dospělý, dítě x dítě, dítě x kolektiv.