Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Vzdělávací nabídka


Co vám nabízíme co se týče vzdělávání?

Hlavní činností je hra – tvořivá, námětová, pohybová, taneční, didaktická, dramatizující ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní. Školní vzdělávací program částečně vychází ze zveřejněného modelu „Barevné kamínky“, částečně je dílem pedagogických pracovnic naší MŠ. Při týdenním plánování využíváme odbornou literaturu – např. Opravilová „Jaro, léto, podzim, zima“, Metodické listy Raabe, Školka plná zábavy, Třída plná pohody, projekty metodického portálu RVP. Program umožňuje učitelkám uplatňovat své nápady, čerpat ze zkušeností dětí, které vyrůstají na vesnici a mají blíž k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem. Využíváme ale také příležitostí, které poskytuje blízké Nové Město nad Metují – zúčastňujeme se divadelních a filmových představení v kině, vánočních a velikonočních výstav, akcí Domu dětí Stonožka, představení pro děti v ZŠ Malecí. Nabízíme výuku anglického jazyka pod vedením externí lektorky a výuku hry na zobcovou sopránovou flétnu , kterou zajišťují učitelky naší MŠ.

MŠ Vrchoviny MŠ Vrchoviny