Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Vzdělávací nabídka


Co vám nabízíme co se týče vzdělávání?

Hlavní činností je hra – tvořivá, námětová, pohybová, taneční, didaktická, dramatizující ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní. Školní vzdělávací program je uspořádán do  4 integrovaných bloků, jež zasahují všechny oblasti vzdělávání. Bloky nabízejí mnohostranně pestrou nabídku činností a jsou rozpracovány do tematických částí s konkrétními dílčími vzdělávacími cíli. Časově zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situaci. Při plánování využíváme odbornou literaturu – např. Opravilová „Jaro, léto, podzim, zima“, Metodické listy Raabe, Školka plná zábavy, Třída plná pohody, projekty metodického portálu RVP. Program umožňuje učitelkám uplatňovat své nápady, čerpat ze zkušeností dětí, které vyrůstají na vesnici a mají blíž k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem. Využíváme, ale také příležitostí, které poskytuje blízké Nové Město nad Metují – zúčastňujeme se divadelních a filmových představení v kině, vánočních a velikonočních výstav, akcí Domu dětí Stonožka, představení pro děti v ZŠ Malecí. Nabízíme výuku výuku hry na zobcovou sopránovou flétnu , kterou zajišťují učitelky naší MŠ, lekce jogy pod vedením kvalifikované lektorky, pohybovou průpravu Bavíme se sportem a lyžařský výcvik.

MŠ Vrchoviny MŠ Vrchoviny

Zápis online

Zápis online

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Atletika do škol

Atletika do škol

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Hasík

Hasík

Šablony III.

šablony

Fakultativní pracoviště

UHK

Etická škola

Etická škola

Proškoly

proškoly

Nová škola - pilotní škola

NNS

Doučování žáků škol

Doučování

Podpora digitalizace

digitalizace