Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Roční aktivity

 Na co se můžeme těšit:

 • divadla, kina, výstavy
 • karnevaly
 • bruslení pro "předškoláčky"
 • Mikulášská nadílka
 • rozbalování vánočních dárků v MŠ
 • vystoupení dětí pro rodiče
 • plavecký výcvik
 • lyžařský výcvik
 • návštěvy ZŠ
 • vítání jara, Velikonoce
 • sportovní hry, soutěže
 • tvoření v keramické dílně
 • netradiční dny
 • slavnostní zakončení školního roku
 • školní výlet
 • oslava svátku dětí

Chystáme pro vás

 • informativní schůzku SRPDŠ
 • logopedická depistáž
 • konzultační dny
 • společné posezení u vánočního stromečku
 • den „Otevřených dveří"
 • beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
 • zápis nových dětí do MŠ
 • slavnostní zakončení školního roku
 • ankety
 • plnění drobných úkolů „Pro děti a rodiče"

Aktivity pro děti aneb „chvilky pro šikulky"

Kutílek:
Tvořivé a výtvarné hry si děti užívají při malování, vystřihování , lepení, sestavování a dalších „kutilských“ činnostech, kdy si rozvíjí fantazii, zručnost, motoriku a představivost…
Práce dětí zdobí prostory MŠ, posílají se i do výtvarných soutěží, případně potěší jako dárek či překvapení pro nejbližší…
…originální díla vytváří s p.uč. Janou Plškovou

Povídálek:
Pod vedením logopedické asistentky Jany Plškové a Lenky Benešové se děti učí uvolňovacím cvikům jazyka, gymnastice mluvidel, správné artikulaci při výslovnosti.
To vše hravou formou logopedických chvilek v kolektivu i individuelně…

Hopsálek:
Děti si hrají, improvizují při hudbě, seznamují se s různými formami pohybového vyjádření.
Při pohybových a tanečních hrách se učí správnému držení těla, rytmizaci, rozlišení tempa…
… dovádějí společně s p.uč. Lenkou Benešovou