Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Uspořádání dne


Organizační prostředí:MŠ Vrchoviny

Děti jsou zařazeny do věkově smíšené skupiny. Uspořádání života v naší MŠ naplňuje potřebu rovnováhy mezi volností a disciplínou.

Režim dne v mateřské škole:

  • 06.45 - 08.00 příchod dětí

  • 08.00 - 09.00 ranní cvičení, dopolední svačina

  • 06.45 - 11.00 spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru, společné, skupinové nebo individuální činnosti nabízené a řízené učitelkou, pobyt venku (v případě mrazu pod - 10°C, náledí, silného větru, deště nebo inverze spontánní hry a pohybové činnosti ve třídě)

  • 11.15 - 12.30 převlékání, hygiena, oběd, čištění zubů

  • 12.30 - 13.45 odpolední odpočinek

  • 13.45 - 14.00 převlékání, hygiena

  • 14.00 - 14.15 odpolední svačina, spontánní hry a pohybové aktivity ve třídě nebo na zahradě, postupné odcházení dětí

  • 15.45 - uzavření MŠ

Uspořádání dne je přizpůsobováno provozu školy, aktuálním situacím, potřebám dětí a jejich zájmům. Proto jsou uvedené časové termíny orientační.