Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Základní informace o družině


ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

     ODDĚLENÍ KULIČKY-

                    Telefon: 491 113 436

                    Mobil: 725 036 019

                    Vychovatelka: Monika Koudelková

     ODDĚLENÍ RARÁŠCI-

                   Telefon: 491 113 436

                   Mobil: 601 351 038

                   Vychovatelka: Jitka Bajerová

     ODDĚLENÍ KLUBÍČKA-(3.A)

                   Telefon: 491 113 425

                   Mobil: 732 953 049

                   Vychovatelka: Bc. Jitka Hofmanová

     ODDĚLENÍ VEVERČÁCI-(4.A)

                   Telefon: 491 113 444

                   Mobil: 702 052 613

               Vychovatelka: Jana Štenclová

Vnitřní řád školní družiny

Organizace školní družiny

Školní družina má čtyři oddělení (1.-4.třída). Do oddělení se zapisuje 26 žáků s pravidelnou docházkou. Přijímány jsou žáci od 1. – 4. třídy. Ranní provoz družiny je od 6.15 hod. – 7.45 hod. Dle potřeby provozu školy do 8.45 hod. Odpolední provoz je pak od 11.30 hod.-16.15.hod. Pro žáky navtěvující pouze ranní družinu činí poplatek 250,- Kč a pro žáky navštěvující ranní i odpolední družinu činí poplatek 600,- Kč na pololetí. Žáci, kteří končí vyučování v 11.30 hod. jsou předávány p. vychovatelkám u školní družiny. Žáci, kteří končí vyučování ve 12.30 hod. a později, odchází po obědě samostatně do školní družiny, popř. s p. vychovatelkou. Omluvu nepřítomnosti žáka, odchylky od docházky, odchody s jinou osobou, která není uvedena na zápisním lístku, sdělí rodič nebo zákonný zástupce písemně do družinového notýsku.


Činnost školní družiny

 Hlavní činnosti ve školní družině probíhají od 13.00 hod. - 14.30 hod. Dětem umožňujeme odpočinek, nabízíme pestrou zájmovou činnost, umožňujeme rozvoj tělovýchovných aktivit i přípravu na vyučování. Snažíme se podporovat smysluplné využití volného času. Během školního roku se účastníme sportovních i jiných turanjů, soutěží, přednášek, divadelních představení apod. Pořádáme např. mikulášskou a vánoční besídku, karneval, čarodějnické odpoledne a další zajímavé akce.

 

V rámci školní družiny mohou žáci navštěvovat tyto zájmové kroužky:

  • Hrátky v tělocvičně
  • Výtvarné čarování
  • Jogínci
  • Cesta kolem světa
  • Hrátky s angličtinou
  • Zpívánky
  • Veselé kuchaření
  • Flétny
  • Kytary

 

Zápis online

Zápis online

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Atletika do škol

Atletika do škol

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Hasík

Hasík

Šablony III.

šablony

Fakultativní pracoviště

UHK

Etická škola

Etická škola

Proškoly

proškoly

Nová škola - pilotní škola

NNS

Doučování žáků škol

Doučování

Podpora digitalizace

digitalizace