Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Základní informace o družině


ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

     ODDĚLENÍ KULIČKY-

                    Telefon: 491 113 436

                    Mobil: 725 036 019

                    Vychovatelka: Monika Koudelková

     ODDĚLENÍ RARÁŠCI-

                   Telefon: 491 113 436

                   Mobil: 601 351 038

                   Vychovatelka: Jitka Bajerová

     ODDĚLENÍ KLUBÍČKA-(3.A)

                   Telefon: 491 113 425

                   Mobil: 732 953 049

                   Vychovatelka: Bc. Jitka Hofmanová

     ODDĚLENÍ VEVERČÁCI-(4.A)

                   Telefon: 491 113 444

                   Mobil: 702 052 613

               Vychovatelka: Jana Štenclová

Vnitřní řád školní družiny

Organizace školní družiny

Školní družina má čtyři oddělení (1.-4.třída). Do oddělení se zapisuje 26 žáků s pravidelnou docházkou. Přijímány jsou žáci od 1. – 4. třídy. Ranní provoz družiny je od 6.15 hod. – 7.45 hod. Dle potřeby provozu školy do 8.45 hod. Odpolední provoz je pak od 11.30 hod.-16.15.hod. Poplatek pro žáky s pravidelnou docházkou činí 600,-Kč na pololetí a pro žáky s nepravidelnou docházkou ( jen ranní družina a max. 2 dny v týdnu odpolední) činí 250,-Kč. Žáci, kteří končí vyučování v 11.30 hod. jsou předávány p. vychovatelkám u školní družiny. Žáci, kteří končí vyučování ve 12.30 hod. a později, odchází po obědě samostatně do školní družiny, popř. s p. vychovatelkou. Omluvu nepřítomnosti žáka, odchylky od docházky, odchody s jinou osobou, která není uvedena na zápisním lístku, sdělí rodič nebo zákonný zástupce písemně do družinového notýsku.


Činnost školní družiny

 Hlavní činnosti ve školní družině probíhají od 13.00 hod. - 14.30 hod. Dětem umožňujeme odpočinek, nabízíme pestrou zájmovou činnost, umožňujeme rozvoj tělovýchovných aktivit i přípravu na vyučování. Snažíme se podporovat smysluplné využití volného času. Během školního roku se účastníme sportovních i jiných turanjů, soutěží, přednášek, divadelních představení apod. Pořádáme např. mikulášskou a vánoční besídku, karneval, čarodějnické odpoledne a další zajímavé akce.

 

V rámci školní družiny mohou žáci navštěvovat tyto zájmové kroužky:

  • Hrátky v tělocvičně
  • Výtvarné čarování
  • Jogínci
  • Cesta kolem světa
  • Hrátky s angličtinou
  • Zpívánky
  • Veselé kuchaření
  • Flétny
  • Kytary

 

Zápis online

Zápis online

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Atletika do škol

Atletika do škol

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni