Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Lyžařský výcvik


Lyžařský výcvik 

Lyžařský výcvik 7. ročníku: chata Start, Jedlová v Orlických horách


Ubytování: chata Start, Jedlová v Orlických horách www.tendrsvejda.cz

Stravování: chata Start, Jedlová v Olrických horách

Sjezdová trať: v těsné blízkosti chaty (včetně provázkového vleku pro začátečníky), popř. skiareál v Deštném

Lyžařská přilba: povinná!

Kontrola lyží (přineste společně s botou!) proběhne:

  • 30. 1. 2020: 7,30-7,55 h. & 15,00-16,00 h.  7.A
  • 20. 2. 2020: 7,30-7,55 h. & 15,00-16,00 h.  7.B

Nutné předložit potvrzení servisu či čestné prohlášení o seřízení vázání!

Po kontrole možno nechat ve škole - řádně svázané nebo v obalu.

K autobusu:

Vážení rodiče,
platbu na lyžařský výcvik zašlete bezhotovostně na účet školy.
Číslo účtu: 2001435902 / 2010
Variabilní symbol: 777
Zpráva pro příjemce: Lyžařský výcvik + příjmení a jméno žáka + třída
Termín splatnosti:

1. záloha  1.000,- Kč  15.11.2019
2. doplatek  1.555,- Kč  13.12.2019

Děkujeme.