Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Akce školy

Během školního roku pořádáme celou řadu akcí pro naše děti.
Přesné termíny akcí uvedených v plánu se dozvíte v budově mateřské školy v šatně na dveřích do třídy, na nástěnkách a FC stránkách.

Těšit se můžete na:

 • schůzku rodičů v mateřské škole

 • hry a soutěže na hřišti ve Vrchovinách v rámci kampaně „Evropský den bez aut“

 • pohádkový les v Náchodě Bělovsi s obědem v restauraci

 • fotografování dětí

 • Mikulášskou nadílku – dopolední akce

 • vánoční besídku pro rodiče – odpolední akce

 • maškarní bál v mateřské škole – dopolední akce

 • žákovská divadelní představení v ZŠ v Novém Městě nad Metují - Malecí

 • koncert pro děti v ZŠ Krčín

 • loutková představení v naší mateřské škole

 • divadelní a filmová představení dle nabídky Kina v N. Městě nad Metují

 • čarodějnický rej

 • návštěvu Městské knihovny v Novém Městě nad Metují

 • logopedické vyšetření dětí pracovnicí SPC

 • den otevřených dveří a zápis nových dětí do MŠ

 • exkurzi do Muzea v Novém Městě nad Metují

 • výchovný koncert v ZUŠ v Novém Městě nad Metují

 • oslavu Dne dětí

 • branně bezpečnostní den na letišti v Novém Městě nad Metují

 • jarní besídku pro rodiče

 • školní výlet

 • slavnostní rozloučení s předškoláky a vystoupení pro rodiče

Kroužek hry na zobcovou sopránovou flétnu.

Kurz plavání a lyžování, lekce jogy

Nejsou dostupné žádné aktuální akce. Zadáním data OD a DO lze zobrazit akce již proběhlé.