Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Akce školy

Během školního roku pořádáme celou řadu akcí pro naše děti.
Přesné termíny akcí uvedených v plánu se dozvíte v budově mateřské školy v šatně na dveřích do třídy, na nástěnkách a FC stránkách.

Těšit se můžete na:

 • schůzku rodičů v mateřské škole

 • hry a soutěže na hřišti ve Vrchovinách v rámci kampaně „Evropský den bez aut“

 • pohádkový les v Náchodě Bělovsi s obědem v restauraci

 • fotografování dětí

 • Mikulášskou nadílku – dopolední akce

 • vánoční besídku pro rodiče – odpolední akce

 • maškarní bál v mateřské škole – dopolední akce

 • žákovská divadelní představení v ZŠ v Novém Městě nad Metují - Malecí

 • koncert pro děti v ZŠ Krčín

 • loutková představení v naší mateřské škole

 • divadelní a filmová představení dle nabídky Kina v N. Městě nad Metují

 • čarodějnický rej

 • návštěvu Městské knihovny v Novém Městě nad Metují

 • logopedické vyšetření dětí pracovnicí SPC

 • den otevřených dveří a zápis nových dětí do MŠ

 • exkurzi do Muzea v Novém Městě nad Metují

 • výchovný koncert v ZUŠ v Novém Městě nad Metují

 • oslavu Dne dětí

 • branně bezpečnostní den na letišti v Novém Městě nad Metují

 • jarní besídku pro rodiče

 • školní výlet

 • slavnostní rozloučení s předškoláky a vystoupení pro rodiče

Kroužek hry na zobcovou sopránovou flétnu.

Kurz plavání a lyžování, lekce jogy

Nejsou dostupné žádné aktuální akce.

Zápis online

Zápis online

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Atletika do škol

Atletika do škol

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Hasík

Hasík

Šablony III.

šablony

Fakultativní pracoviště

UHK

Etická škola

Etická škola

Proškoly

proškoly

Nová škola - pilotní škola

NNS

Doučování žáků škol

Doučování

Podpora digitalizace

digitalizace