Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Historie a současnost


Historie MŠhistorie

Budova_mateřské školy byla postavena v roce 1906 jako radnice obce Krčína. Zemská školní rada v Praze schválila dne 14. 6. 1946 zřízení mateřské školy v Krčíně pro děti ve věku 3 až 6 let s týdenním zaměstnáním 28 hodin. Protože většina zapsaných dětí vyžadovala celodenní péči, místní národní výbor požádal o povolení celodenního zaměstnání od 8.00 do 18.00 hodin, spojené se stravováním dětí. První školní rok v MŠ Krčín byl zahájen 2. 9. 1946.

Vývoj a změnyhistorie

První tři roky provozu byla MŠ v prostorách obecné školy. Pro nedostatek místa školní rada rozhodla o přemístění mateřské školy na radnici. Muselo se vykonat mnoho úprav: rozvod světla, pitné vody a vybudovat splachovací WC. V r. 1961 bylo otevřeno druhé oddělení a kapacita byla hygienikem stanovena na 50 míst. Velké stavební úpravy probíhaly v letech 1975 – 1978 : zavedení ústředního topení, malování, nové vybavení.

Pro malý zájem rodičů byly k září 1992 zrušeny jesle a jejich prostory využila MŠ pro rozšíření svého provozu o další oddělení se sníženou kapacitou. Před topnou sezónou 1994 byla provedena plynofikaci. V rámci nových požárních předpisů byly vybudovány 3 únikové východy a únikové schodiště. Podle nových norem vydaných hygienou bylo v roce 2000 přeinstalováno elektrické osvětlení všech místností v MŠ a vše bylo vymalováno. Ze dvora byl vybudován přímý vstup na školní zahradu. O rok později byl na školní zahradě zapuštěn do země velký plastový bazén, který jsme již v létě 2002 využívali.

Další stavební úpravy byly prováděny v době letních prázdnin 2006. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálního vybavení, které bylo rozšířeno i do místnosti kanceláře. Ta byla vybudována nad vstupní halou a schodištěm. Ve třídě Písničky byla vyměněna okna, podlahová krytina a bylo vymalováno. Školní kuchyně byla přestavěna na výdejnu. Pro naše děti připravují jídlo v ŠJ při ZŠ Krčín. Během letních prázdnin 2007 byla vyměněna okna a podlahová krytina ve třídě Klubíčka. Třída byla vymalována a vybavena novým nábytkem.

Vybavení a zařízení bylo a je stále doplňováno tak, aby vyhovovalo dnešním hygienickým normám a požadavkům dětí v současné době.

Současnost

Dnešní MŠ má 2,5 třídy. Všechna místa jsou naplněna podle stanovených kapacitních norem. S dětmi pracuje 5 kvalifikovaných učitelek. Pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu, který jsme sami zpracovali. Na ŠVP navazují třídní vzdělávací plány, podle kterých pracujeme. Pro každý školní rok ŠVP i TVP upravujeme a aktualizujeme. Je to stále se obměňující a vyvíjející se práce.