Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Úvod

Sbor začal pracovat pod vedením Libora Drašnara v září roku 1995.logo
Počet členů se každým rokem mění.Pohybuje se mezi 30 až 45 zpěváky.Především se jedná o dívky, které v posledních letech doplňují i chlapci.
V úvodním roce začal sbor pracovat na nácviku upravených lidových písní, doplněných o několik umělých.Později se repertoár zaměřil pouze na písně umělé.Jan Kalousek, Petr Janda, Petr Novák, Pavel Lohonka Žalman, Zdeněk Svěrák, Olympic.To je jenom zlomek našich předních autorů, jejichž upravené písně tvoří široký repertoár.
Název „Terénní berušky“ nenese pěvecký sbor od začátku svého vzniku. Do roku 1999 sbor vystupoval bez oficiálního názvu.Jen s označením pěvecký sbor ZŠ Krčín, někdy i dětský pěvecký sbor ZŠ Krčín, což mladé zpěvačky a zpěváky značně rozčilovalo.Teprve od roku 2000 se poprvé objevuje název „Terénní berušky“. Řada lidí si kladla otázku:„Proč terénní?“ Mnoho členů dojíždí do školy z okolních vesnic, tedy z „terénu“. Navíc tento název dokázal vždy vzbudit značnou pozornost.

Terénní berušky vystupují především na místních akcích, jako je festival filmové komedieterénní berušky
Novoměstský hrnec smíchu, zámecká výstava Vánoce s květinou, přehlídka pěveckých sborů Novoměstská písnička a dalších.
Naše škola spolupracuje s polskou partnerskou školou ve Strzegomi. Terénní berušky svými písněmi dělají pravidelně radost i tam. Úspěšné byly i benefiční koncerty na zámku a v novoměstském kině v letech 1999, 2003 a 2007. Sbor se také pravidelně účastní přehlídky pěveckých sborů v Jaroměři Jaroměřská nota, kde pokaždé sklízí velké úspěchy.
Terénní berušky se mohou pochlubit vydáním osmi CD, které byly nahrány v hudebním atelieru ZŠ v Krčíně a počítačově zpracovány panem Pavlem Cejpkem.
Co říci na závěr? Pěvecký sbor v Krčíně má své dlouholeté tradice, má na co navazovat. Vždyť mnozí rodiče i prarodiče našich současných žáků zpívali už před lety ve sboru, který byl založen Františkem Krahulcem v roce 1948. Doufám tedy, že Terénní berušky budou i v dalším desetiletí pokračovat v úspěšné reprezentaci školy a budou rozdávat radost a úsměv.