Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Základní informace

Vnitřní řád školní jídelny naleznete ZDE

Pravidla stravování, vydaná vedením školy najdete ZDEJídelna

Vedoucí jídelny: Šimánková Andrea
Hlavní kuchařka: Pekařová Michaela

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Prodej obědů vždy poslední tři dny v měsíci od 7.00 – 14.30

Prodej čipů na stravu

Od 3. 1. 2022 budou již k prodeji čipy na stravu.

Cena čipu          – 130,- Kč

Cena obědů:

 • 1.st. 30,-Kč
 • 2.st. 32,-Kč
 • 3.st. 34,-Kč

Výdej obědů od 11.30 – 13.45

Odhlašování a přihlašování obědů během měsíce pro žáky ve škole:

 • VŽDY 1 DEN PŘEDEM

 • od 7. 00 – 8.00

 • od 9.30 – 10.00

V nepřítomnosti ve školní jídelně denně 12:30 – 14:00 (pracoviště mateřské školy Krčín) volejte  725 084 102.

Odhlašování telefonicky nebo el. poštou vždy 1den předem do 11.00.Jídelna

V případě nemoci je možno oběd 1. den vyzvednout, aby nepropadl, pak je nutno ho odhlásit. Např. Pokud je žák nemocný více dnů nelze si chodit každý den s jídlonosičem pro obědy, (jen 1. den), jinak dle Vyhlášky 107/2005 o školním stravování bude cena oběda hrazena v plné výši (tj. 71,-Kč).
Pro obědy do jídlonosiče je vyhrazen čas mimo dobu výdeje.V čase 11.15 až 11.30 nebo 13.45 až 14:00
Pokrm vydaný do jídlonosiče je určený k okamžité konzumaci, nelze jej dále uchovávat.
Za dohled v jídelně nad žáky zodpovídá osoba k tomu určená, bez dohledu není zahájen výdej.
Z důvodu dalšího odloučeného pracoviště /MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny/ je kancelář školní jídelny otevřena od 7.00 – 12.00

Platby obědů ve školní jídelně

 • adresa přihlášení www.strava.cz

 • číslo zařízení 61 04

 • možnost placení obědů hotově v jídelně nebo bezhotovostně na účet
 • pro bezhotovostní platbu je nutno vyplnit tiskopis, pak odevzdat do jídelny, kde vám bude přidělen variabilní symbol a domluvena částka, kterou budete zasílat na číslo účtu 107 – 2047350277/ 0100
 • přeplatky obědů budou na vlastní žádost vyplaceny buď hotově nebo převedeny zpět na váš účet

 

Zápis online

Zápis online

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Atletika do škol

Atletika do škol

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Hasík

Hasík

Šablony III.

šablony

Fakultativní pracoviště

UHK

Etická škola

Etická škola

Proškoly

proškoly

Nová škola - pilotní škola

NNS

Doučování žáků škol

Doučování

Podpora digitalizace

digitalizace