Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Základní informace o školním klubu


Oddělení Klubíčkaklubíčka

 • Telefon: 491 113 425
 • Telefon: 732 953 049
 • Vychovatelka: Bc. Jitka Hofmanová


Oddělení Veverčáci

Organizace školního roku

Školní klub mohou navštěvovat žáci 3. a 4. třídy.

Školní klub je otevřen každý den ráno od 6.15 do 7.45. Odpolední provoz je od 12.30 do 16.30 hodin.

Poplatek pro žáky s pravidelnou docházkou činí 600 Kč za jedno pololetí.
 

VeverčáciČinnost školního klubu:

Nabízíme dětem pestré a zajímavé činnosti. Snažíme se podporovat smysluplné využití volného času. Umožňujeme dětem odpočinek i přípravu na vyučování.

Během školního roku se účastníme sportovních i jiných turnajů, soutěží, přednášek, divadelních představení apod. Pořádáme vánoční besídku u stromečku, karneval a další zajímavé akce.

V rámci školního klubu mohou žáci navštěvovat tyto zájmové kroužky:
 

 • Hrátky v tělocvičně
 • Kytara pro začátečníky
 • Kytara pro pokročilé
 • Flétničky pro pokročilé
 • Výtvarné čarování
 • Dívcí klub
 • Jogínci
 • Z pohádky do pohádky - dramatický kroužek


Výlet do archeoparku pravěku ve Všestarech

ŠK ve Všestarech