Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Základní informace o družině


Telefon ŠD:Školní družina – Kuličky
491 113 436
Mobil ŠD:
725 036 019

Mobil p. vychovatelka Jitka Rydlová : 601 351 038

Vnitřní řád školní družiny

Oddělení:

Rarášci - paní vychovatelka Jitka Rýdlová
Kuličky - paní vychovatelka Monika Koudelková


Činnost školní družiny

Hlavní činnosti ve školní družině probíhají od 13.00 hod.- 14.30 hod. Dětem umožňujeme odpočinek,nabízíme pestrou zájmovou činnost, umožňujeme rozvoj tělovýchovných aktivit i přípravu na vyučování. Základním prostředkem práce je v družině hra.
Během celého školního roku se zúčastňujeme různých sportovních akcí,jako např. okresního turnaje ve vybíjené nebo okresní soutěže v lehké atletice. Dále pak reprezentujeme naši družinu v různých výtvarných soutěžích a s dramatickým kroužkem v okresní přehlídce zájmových činností. Organizujeme pro děti i plno dalších oblíbených akcí jako jsou: Podzimní strašidlácké kouzlení“

 • „Pekelný rej čertíků“
 • „Vánoční besídka u stromečku“
 • „Karneval“
 • „Čarodějnické odpoledne“
 • „Tajné putování za zvířátky“

„Přespávání v družince“

Organizace školní družiny:Školní družina – Rarášci

Školní družina má dvě oddělení. Do oddělení se zapisuje do 26 dětí s pravidelnou docházkou. Přijímány jsou děti od 1.-2.třídy. Ranní provoz družiny je od 6.15 hod.-7.45 hod. Dle potřeby provozu školy do 8.45 hod. Oddělení je otevřeno pro všechny děti 1.stupně. Jde i o děti s nepravidelnou docházkou , kde pololetní příspěvek činí 250,-kč.
Odpolední provoz je pak od 11.30 hod.-16.15 hod. pro děti s pravidelnou docházkou. Jde o děti, které jsou přijímány na základě řádné přihlášky závazné na celý školní rok.Pololetní příspěvek činí 600,-kč. Děti, které končí vyučování v 11.30 hod. jsou předávány p. vychovatelkám ve školní jídelně a společně odcházejí do oddělení školní družiny. Děti,které končí vyučování ve 12.30 hod. a později, odchází po obědě samostatně do školní družiny, popř. s p.vychovatelkou. Omluvu nepřítomnosti dítěte, odchylky od docházky, odchody s jinou osobou, která není uvedena na zápisním lístku, sdělí rodič nebo zákonný zástupce písemně do družinového notýsku. Děti mohou v rámci školní družiny navštěvovat i různé zájmové kroužky- např.:

 • Hrátky v tělocvičně
 • Z pohádky do pohádky
 • Výtvarné čarování
 • Dívčí klub
 • Cesta kolem světa
 • Jogínci
 • Flétničky

Zápis online

Zápis online

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Atletika do škol

Atletika do škol

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni